מערכת לשחרור עשן

מערכת לשחרור עשן

 • Slide Title

  Write your caption here

  Button
 • Slide Title

  Write your caption here

  Button
 • Slide Title

  Write your caption here

  Button
מערכת לשחרור עשן
 
מערכות הפיקוד לשחרור עשן הינם לב ליבה של מערכת שחרור העשן הטבעי באמצעות מנגנונים חשמליים. מערכות הפיקוד מאפשרות שליטה ובקרה על קווי ההזנה של המנועים, נותנות גיבוי מלא בזמן הפסקת חשמל באמצעות סוללות נטענות.
מערכות הפיקוד מתחלקות למערכות פיקוד קומפקטיות מעוצבות ומערכות מודולריות להתקנה מהירה ונוחה.
כל המערכות עומדות בתקן האירופאי EN12101-9/10 ובתקן הישראלי 21927-9/10 ומוכרות על ידי רשויות הכיבוי והמתכננים.
במבנים בהם מותקנים מערכות בטיחות אש מתקדמות כגון: גילוי אש,כיבוי אוטומטי, יש לקבוע משטר הפעלות למערכות האנרגיה נוספות כגון: שחרור עשן, מערכת על לחץ, מערכת החשמל, דלתות וכד'. קיימת חשיבות רבה לסדר פעולות נכון של מערכות אלו בעת שריפה. הוראה זו באה להסדיר נושא משטר הפעלות של מערכות חרום כאשר מופעלות מערכות אוטומטיות לכיבוי אש ו/או גילוי אש ועשן בהתאם לשימוש במבנה. הוראה זו אינה באה לשנות או להוסיף להוראות, תקנים או תקנות קיימות לעניין התקנת מערכות בטיחות אש כמיגון: מערכות מתיזים, גילוי עשן וכ"ד.


Share by: