מערכת מתזים

מערכת מתזים

 • Slide Title

  Write your caption here

  Button
 • Slide Title

  Write your caption here

  Button
 • Slide Title

  Write your caption here

  Button
 • Slide Title

  Write your caption here

  Button
 • Slide Title

  Write your caption here

  Button
מערכת מתזים (ספרינקלרים )

מערכת מתזים הינה צינורות המחוברת למקור מים. הצנרת מלאה במים כך שהמים מתיזים מיד עם פריצת המתז כתוצאה מפתיחתו ע"י חום. 
כל מערכות המתזים מותקנות על ידי צוות מקצועי ומיומן בעל הסמכות הדרושות. ההתקנה מתבצעת לפי תקן 1596 והציוד המותקן הוא בעל תקן ULFM. ההתקנה נבדקת ומאושרת ע”י מכון התקנים הישראלי, הן טכנאי החברה והן החברה בעלי ההסמכה תחזוקאי מערכות המתזים . 
היתרון במערכת שכזו הוא בכך שרק כאשר מתז ספציפי נחשף למקור חום גבוה, אז הוא ורק הוא מתחיל לפעול. כלומר שריפה קטנה ומקומית לא תפעיל את כל מערכת המתז אלא רק את אותם אלו אשר נחשפו באופן ישיר לחום בטמפרטורה גבוהה במיוחד אשר יש בה כדי להעיד על כך שאכן פרצה שריפה.


Share by: